Podstawowe informacje

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza na cykl dydaktyczny poświęcony modelowaniu ilościowemu w finansach. Zajęcia są przeznaczone dla studentów kierunków ścisłych i przyrodniczych zainteresowanych problematyką modelowania finansowego rozważających możliwość przyszłej kariery w finansach i bankowości. Cykl obejmuje serię 3 wykładów z ćwiczaniami prowadzonych w języku angielskim. Wykłady zostały przygotowane w ścisłej współpracy z HSBC*, jednym z globalnych liderów w dziedzinie bankowości i usług finansowych. Studenci będą mieli możliwość uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez najwyższej klasy specjalistów z HSBC. Najlepsi studenci będą mogli przetestować zdobytą wiedzę w ramach praktyk w departamencie zarządzania ryzykiem HSBC. Studenci, którzy zaliczą wszystkie wykłady otrzymają Certyfikaty ukończenia cyklu.

Wykłady

 • Instrumenty finansowe i ich wycena
  (semestr zimowy 2023/24:    30h wyk. + 30h ćw., 6 ECTS)
 • Zarządzanie ryzykiem
  (semestr letni 2023/24:    30h wyk. + 30h ćw., 6 ECTS)
 • Metody numeryczne w fizyce finansowej
  (semestr zimowy 2023/24:    30h wyk. + 30h ćw., 6 ECTS)
Cykl obejmuje 3 wykłady z ćwiczeniami w języku angielskim. Zajęcia bedą prowadzone w ramach wykładów fakultatywnych na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. Pierwszy cykl startuje w semestrze zimowym 2018/19. Kolejne cykle są planowane w kolejnych latach akademickich. Wykłady są przeznaczone dla studentów kierunków ścisłych i przyrodniczych od 3 roku studiów I stopnia poprzez studia II stopnia aż do studiów III stopnia (wymagana znajomość podstaw analizy matematycznej i rachunku prawdopodobieństwa oraz podstaw programowania). Cykl obejmuje łącznie 180h zajęć i 18 pkt. ECTS.

Nasi partnerzy

Koncepcja cyklu wykładów została przygotowana w ścisłej współpracy z HSBC*, jednym z globalnych liderów w dziedzinie bankowości i usług finansowych

 • #2 w Europie i #8 na świecie z 3.0 bln $ aktywów**
 • 18.9 mld $ zysku przed opodatkowaniem w 2021 r.
 • 40 mln klientów na całym świecie
 • obecność w 63 krajach
 • 219 tys. pracowników
 • ponad 150 lat tradycji
Studenci będą uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez espertów z HSBC. Najlepsi studenci będą mieli okazję przetestować zdobytą wiedzę w ramach praktyk w departamencie zarządzania ryzykiem HSBC.

* HSBC Service Delivery (Polska) Sp. z o.o. jest częścią HSBC Holdings plc, spółki matki HSBC Group, z siedzibą w Londynie
** w/g rankingu S&P Global Market Intelligence