dr Jeremi Ochab

Kontakt

Instytut Fizyki, II piętro, pok. D-2-10
jeremi.ochab[at]uj.edu.pl
Tel: +48 12 664 4797
Konsultacje: poniedziałki 13-14
Map to the office
Jeremi Ochab photo

Tematy prac licencjackich i magisterskich

Neuronauka – neuropsychologia

N1. Predykcja błędów człowieka na podstawie sygnału EEG
N2. Korelacje danych neurofizjologicznych, aktigraficznych i behawioralnych u osób poddanych
chronicznemu niedoborowi snu
N3. Klasyfikacja chronotypów ludzkich na podstawie genetyki, aktigrafii i neuroobrazowania

Text-mining – językoznawstwo

L1. Chronologiczny klasyfikator stylu literackiego
L2. Klasyfikator autorstwa tekstów oparty na analizie szeregów czasowych
L3. Analiza sieci złożonych na potrzeby grupowania tekstów
L4. Text-mining i uczenie maszynowe na zbiorach papirusów
L5. Wspomaganie rozpoznawania i profilowania autora tekstów mówionych za pomocą komputerowej analizy stylu

Zainteresowania badawcze

W ogólności szukam zastosowań metod fizyki statystycznej oraz uczenia maszynowego do analizy danych neurofizjologicznych (EEG, fMRI, aktigrafia, etc.) oraz językowych (styl i autorstwo tekstów literackich; vide projekt computationalstylistics.github.io). Prowadziłem lub prowadzę badania dotyczące: wykrywania modułów w sieciach/grafach złożonych, błądzenia przypadkowego (http://arxiv.org/abs/1004.3667), synchronizacji, modelowania epidemii. Powierzchownie interesuję się również językoznawstwem i tłumaczeniem.

Aktualne CV można znaleźć tutaj.

Informacje ogólne

Jestem absolwentem fizyki teoretycznej UJ (w ramach Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych UJ), doktorem w Zakładzie Teorii Układów Złożonych, współpracującym z prof. Maciejem A. Nowakiem oraz prof. Dantem R. Chialvo oraz członkiem grupy badawczej Stylistyki obliczeniowej przy Instytucie Języka Polskiego PAN. Jestem kierownikiem grantów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki: Sonata 9 pt. Zastosowanie teorii układów złożonych do wielowymiarowej analizy fluktuacji sygnału EEG mózgu człowieka (nr 2015/17/D/ST2/03492) oraz Preludium 5 pt. Statystyczne podstawy wykrywania modułów w sieciach złożonych (nr 2013/09/N/ST6/01419), pracowałem w grancie Maestro pt. Interdyscyplinarne zastosowania teorii macierzy przypadkowych. Moje studia doktoranckie (2009-2013) realizowane były w ramach stypendium Fundacji Nauki Polskiej w programie MPD Jagellonian University International PhD Studies in Physics of Complex Systems, w projekcie Dynamical systems on complex networks (http://www.mpd.if.uj.edu.pl) pod kierunkiem prof. Z. Burdy. Otrzymałem stypendium MNISW za wybitne osiągnięcia na rok 2012/13.

Dydaktyka

Obecne studentki:

 • E. Zygmunt, Usuwanie artefaktów ruchowych z EEG (biofizyka, WFAIS UJ)
 • M. Lotka, N1. Predykcja błędów człowieka na podstawie sygnału EEG (SMP, WFAIS UJ)
 • M. Rams, Analiza sygnału i uczenie maszynowe na potrzeby biofeedbacku (SMP, WFAIS UJ)
 • M. Kądzioła, L5. Wspomaganie rozpoznawania i profilowania autora tekstów mówionych za pomocą komputerowej analizy stylu (IJP PAN)

Wypromowane magistrantki:

W tym roku prowadzę zajęcia z:

Prowadziłem zajęcia dydaktyczne:

 • statystyczną teorię pola (ćwiczenia, IV r. fizyki teoretycznej, 1 semestr),
 • matematykę dyskretną (ćwiczenia, I/II r. informatyki stosowanej, 1 semestr),
 • zającia uzupełniające z matematyki (ćwiczenia, I r. fizyki/biofizyki/..., 1 semestr),
 • I pracownię fizyczną (1 semestr).

Publikacje

 1. MB Bachli, L Sedeño, JK Ochab, et al., "Evaluating biomarkers reliability of neurodegenerative diseases across countries: a machine learning approach," submitted (2019).
 2. J.K. Ochab, J. Szwed, K. Oleś, A.M. Beres, D. R. Chialvo, A. Domagalik, M. Fąfrowicz, E. Gudowska Nowak, T. Marek, M.A. Nowak, H. Ogińska, "Observing changes in human functioning during induced sleep deficiency and recovery periods," submitted (2019) (preprint available: bioRxiv).
 3. A.M. Beres, A. Domagalik, J.K. Ochab, K. Oleś, H. Ogińska, M. Fąfrowicz, T. Marek, E. Gudowska Nowak, M.A. Nowak, D.R. Chialvo and J. Szwed, "The effects of a 10-day partial sleep deprivation and the following recovery on cognitive functioning – a behavioural and EEG study," submitted (2019) (preprint available: bioRxiv).
 4. J.K. Ochab, K. Gerc, M. Fąfrowicz, E. Gudowska Nowak, T. Marek, M.A. Nowak, H. Ogińska, K. Oleś, M. Rams, J. Szwed, and D.R. Chialvo, "Classifying attention deficit hyperactivity disorder in children with non-linearities in actigraphy," submitted (2019) (preprint available: arXiv:1902.03530 [q-bio.QM]).
 5. E. Gudowska-Nowak, M.A. Nowak, D.R. Chialvo, J.K. Ochab, W. Tarnowski "From synaptic interactions to collective dynamics in random neuronal networks models: critical role of eigenvectors and transient behavior," złożony (2018) (dostępny preprint: arXiv:1805.03592 [q-bio.NC]).
 6. J.K. Ochab, W. Tarnowski, M.A. Nowak, D.R. Chialvo, "On the pros and cons of using temporal derivatives to assess brain functional connectivity," NeuroImage 184 (2019) 577 (dostępny preprint: arXiv:1803.05048 [q-bio.NC]).
 7. G. Franzini, M. Kestemont, G. Rotari, M. Jander, J.K. Ochab, E. Franzini, J. Byszuk, J. Rybicki, "Attributing authorship in the noisy digitized correspondence of Jacob and Wilhelm Grimm," Front. Digit. Humanit. (2018) (preprint dostępny we wrześniu 2018).
 8. J.K. Ochab, "Tłumacz rzeczy Randalla Munroe: zadania tłumacza książki objaśniającej świat obrazami," red. A. Hołobut and J. Jankowski, Przekładaniec 34-35 (2017).
 9. M.B. Paradowski, J.K. Ochab, A. Cierpich, Chih-Chun Chen, "How Output Outweighs Input and Interlocutors Matter for Study-Abroad SLA: Novel Insights from Social Network Analysis of Learner Interactions," W przygotowaniu (dostępny preprint:  ).
 10. E. Gudowska-Nowak, J.K. Ochab, K. Oleś, E. Beldzik, D.R. Chialvo, A. Domagalik, M. Fąfrowicz, T. Marek, M.A. Nowak, H. Ogińska, J. Szwed and J. Tyburczyk, "Seeking a fingerprint: analysis of point processes in actigraphy recording," J. Stat. Mech., 054034 (2016) (dostępny preprint: arXiv:1507.08817 [q-bio.NC]).
 11. J.K. Ochab, "Reinventing the Triangles: Rule of Thumb for Assessing Detectability," IEEE/Signal-Image Technology & Internet-Based Systems (SITIS), 2015 11th International Conference on. IEEE Computer Society; DOI:10.1109/SITIS.2015.44 (dostępny preprint: arXiv:1511.00906 [cs.SI]).
 12. J.K. Ochab, "Stylometric networks and fake authorships," Leonardo 50, 502 (2017).
 13. D.R. Chialvo, A.M. Gonzalez Torrado, E. Gudowska-Nowak, J.K. Ochab, P. Montoya, M.A. Nowak, E. Tagliazucchi, "How we move is universal: Scaling in the average shape of human activity," Papers in Physics 7, 070017 (2015) (open access).
 14. J.K. Ochab, H. Nagel, W. Janke, B. Waclaw, "A simple non-equilibrium, statistical-physics toy model of thin-film growth," J. Stat. Mech., P09013 (2015) (dostępny preprint: arXiv:1506.03483v1  [cond-mat./stat-mech]).
 15. J.K. Ochab, J. Tyburczyk, et. al, "Scale-free fluctuations in behavioral performance: Delineating changes in spontaneous behavior of humans with induced sleep deficiency," PLoS One (2014) e107542; DOI: 10.1371/journal.pone.0107542 (open access).
 16. J.K. Ochab, Z. Burda, "Maximal entropy random walk in community finding," Eur. Phys. J-Spec. Top. 216, 73-81 (2013) (dostępny preprint: arXiv:1208.3688  [physics.soc-ph]).
 17. J.K. Ochab, "Maximal-entropy random walk unifies centrality measures," Phys. Rev. E 86, 066109 (2012) (dostępny preprint: arXiv:1206.4094v2  [physics.soc-ph]).
 18. J.K. Ochab, "Maximal Entropy Random Walk: solvable cases of dynamics," Acta Phys. Pol. B 43, 1143 (2012) (dostępny preprint: arXiv:1202.1160v1  [cond-mat./stat-mech]).
 19. J.K. Ochab, Z. Burda, "Exact solution for statics and dynamics of Maximal Entropy Random Walk on Cayley trees,"  Phys. Rev. E 85, 021145 (2012) (dostępny preprint: arXiv:1201.1420v1  [cond-mat.stat-mech]).
 20. J.K. Ochab, P.F. Góra, "Shift of percolation thresholds for epidemic spread between static and dynamic small-world networks, "Eur. Phys. J. B 81, 373€“379 (2011); DOI: http://dx.doi.org/10.1140/epjb/e2011-10975-6 (open access).
 21. J. Ochab, P.F. Góra, "Synchronization of coupled oscillators in a local one-dimensional Kuramoto Model," Acta Phys. Pol. B, Proceedings Supplement 3, 453 (2010).

Prace dyplomowe

Tłumaczenia

Prezentacje, plakaty i pliki

 1. J. K. Ochab "Reinventing the Triangles: Rule of Thumb for Assessing Detectability," FENS, Rzeszów, 2015 PLAKAT.
 2. Notka prasowa w serwisie „Nauka w Polsce” PAP: Osoby wyspane odpoczywają… spokojniej niż niewyspane.
 3. J.K. Ochab, "Dynamics of Maximal Entropy Random Walk and Generic Random Walk on Cayley trees," http://demonstrations.wolfram.com, 31 stycznia 2012.
 4. J.K. Ochab, "Stationary states of Maximal Entropy Random Walk and Generic Random Walk on Cayley trees," http://demonstrations.wolfram.com, 17 stycznia 2012.
 5. J. K. Ochab, Z. Burda, "Maximal-Entropy Random Walk, Centrality Measures and Communities," European Conference on Complex Systems, Brussels, 2012, PLAKAT.
 6. J. K. Ochab, Z. Burda, "Dynamics of Maximal Entropy Random Walk: solvable cases," European Conference on Complex Systems, Wiedeń, 2011, PLAKAT.
 7. J. Ochab, Z. Burda, W. Janke, H. Nagel, B. Waclaw, "Pair-Factorised Steady State model exhibits condensate''s growth on monolayers," 12th International NTZ-Workshop on New Developments in Computational Physics "CompPhys11", Lipsk, 2011PREZENTACJA.
 8. J.K. Ochab, P.F. Góra, "Epidemic thresholds for a static and dynamic small-world network," Random geometry and applications, NORDITA, Sztokholm, 2010PREZENTACJA.
 9. Rozwój epidemii na dynamicznej sieci małego świata, ANIMACJA (zielone piksele = zdrowi, czerwone = wyleczeni, żółte = zarażeni/zarażający; niebieskie linie = dalekozasięgowe, dynamiczne połączenia, które zwiększają szybkość i zasięg epidemii).