dr Jeremi Ochab

Kontakt

Instytut Fizyki, II piętro, pok. D-2-10
jeremi.ochab[at]uj.edu.pl
Tel: +48 12 664 4797
Konsultacje: poniedziałki 13-14
Map to the office

Jeremi Ochab photo


Google Scholar
ResearchGate
Academia

Tematy prac licencjackich i magisterskich

Neuronauka – neuropsychologia

N1. Predykcja błędów człowieka na podstawie sygnału EEG
N2. Korelacje danych neurofizjologicznych, aktigraficznych i behawioralnych u osób poddanych
chronicznemu niedoborowi snu
N3. Klasyfikacja chronotypów ludzkich na podstawie genetyki, aktigrafii i neuroobrazowania

Text-mining – językoznawstwo

L1. Chronologiczny klasyfikator stylu literackiego
L2. Klasyfikator autorstwa tekstów oparty na analizie szeregów czasowych
L3. Analiza sieci złożonych na potrzeby grupowania tekstów
L4. Text-mining i uczenie maszynowe na zbiorach papirusów
L5. Wspomaganie rozpoznawania i profilowania autora tekstów mówionych za pomocą komputerowej analizy stylu

Zainteresowania badawcze

W ogólności szukam zastosowań metod fizyki statystycznej oraz uczenia maszynowego do analizy danych neurofizjologicznych (EEG, fMRI, aktigrafia, etc.) oraz językowych (styl i autorstwo tekstów literackich; vide projekt computationalstylistics.github.io). Prowadziłem lub prowadzę badania dotyczące: wykrywania modułów w sieciach/grafach złożonych, błądzenia przypadkowego (http://arxiv.org/abs/1004.3667), synchronizacji, modelowania epidemii. Powierzchownie interesuję się również językoznawstwem i tłumaczeniem.

Aktualne CV można znaleźć tutaj.

Informacje ogólne

Jestem absolwentem fizyki teoretycznej UJ (w ramach Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych UJ), doktorem w Zakładzie Teorii Układów Złożonych, współpracującym z prof. Maciejem A. Nowakiem oraz prof. Dantem R. Chialvo oraz członkiem grupy badawczej Stylistyki obliczeniowej przy Instytucie Języka Polskiego PAN. Jestem kierownikiem grantów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki: Sonata 9 pt. Zastosowanie teorii układów złożonych do wielowymiarowej analizy fluktuacji sygnału EEG mózgu człowieka (nr 2015/17/D/ST2/03492) oraz Preludium 5 pt. Statystyczne podstawy wykrywania modułów w sieciach złożonych (nr 2013/09/N/ST6/01419), pracowałem w grancie Maestro pt. Interdyscyplinarne zastosowania teorii macierzy przypadkowych. Moje studia doktoranckie (2009-2013) realizowane były w ramach stypendium Fundacji Nauki Polskiej w programie MPD Jagellonian University International PhD Studies in Physics of Complex Systems, w projekcie Dynamical systems on complex networks (http://www.mpd.if.uj.edu.pl) pod kierunkiem prof. Z. Burdy. Otrzymałem stypendium MNISW za wybitne osiągnięcia na rok 2012/13.

Dydaktyka

Obecne studentki/ci:

 • mgr A. Ceglarek, Wpływ pory dnia na powstawanie fałszywych wspomnień – analiza nieliniowa fMRI (psychologia WZKS UJ; promotor główny prof. T. Marek)
 • mgr M. Kądzioła, L5. Wspomaganie rozpoznawania i profilowania autora tekstów mówionych za pomocą komputerowej analizy stylu (IJP PAN; promotor główny dr hab. Maciej Eder)
 • lic. M. Lotka, Metody wnioskowania o korelacjach w sygnałach fMRI (fizyka, WFAIS UJ)

Wypromowane dyplomantki i dyplomanci:

W tym roku prowadzę zajęcia z:

Prowadziłem zajęcia dydaktyczne:

 • logiki i teorii mnogości (ćwiczenia, I r. informatyki stosowanej, 1 semestr),
 • narzędzi obliczeniowych fizyki (ćwiczenia, I r. fizyki, 1 semestr),
 • wstęp do analityki danych (in English; laboratoria, II/III r. informatyki stosowanej, 1 semestr),
 • statystyczną teorię pola (ćwiczenia, IV r. fizyki teoretycznej, 1 semestr),
 • matematykę dyskretną (ćwiczenia, I/II r. informatyki stosowanej, 1 semestr),
 • zającia uzupełniające z matematyki (ćwiczenia, I r. fizyki/biofizyki/..., 1 semestr),
 • I pracownię fizyczną (1 semestr).

Publikacje

Prace dyplomowe

Tłumaczenia

Notki prasowe:

 1. wyborcza.pl, "Polscy naukowcy donoszą", 02.12.2021: Halszka Ogińska, psycholog, Jeremi Ochab, fizyk: Dowiedliśmy, że nie da się szybko odespać zarwanych nocy.
 2. naukawpolsce.pap.pl: Osoby wyspane odpoczywają… spokojniej niż niewyspane.
 3. naukawpolsce.pap.pl: Ślady niedoboru snu utrzymują się nawet siedem dni.
 4. Poranek Radia TOK FM - Weekend, 2021-09-05.
 5. everydayhealth.com: Sleep Debt Hampers Brain Function Up to a Week Later, Study Finds.
 6. healthline.com: It Can Take More Than a Week to Recover from Days of Sleep Deprivation.
 7. Inne doniesienia prasowe dot. artykułu "Observing changes in human functioning ..."

Prezentacje, plakaty i pliki (stare)

 1. J. K. Ochab "Reinventing the Triangles: Rule of Thumb for Assessing Detectability," FENS, Rzeszów, 2015 PLAKAT.
 2. J.K. Ochab, "Dynamics of Maximal Entropy Random Walk and Generic Random Walk on Cayley trees," http://demonstrations.wolfram.com, 31 stycznia 2012.
 3. J.K. Ochab, "Stationary states of Maximal Entropy Random Walk and Generic Random Walk on Cayley trees," http://demonstrations.wolfram.com, 17 stycznia 2012.
 4. J. K. Ochab, Z. Burda, "Maximal-Entropy Random Walk, Centrality Measures and Communities," European Conference on Complex Systems, Brussels, 2012, PLAKAT.
 5. J. K. Ochab, Z. Burda, "Dynamics of Maximal Entropy Random Walk: solvable cases," European Conference on Complex Systems, Wiedeń, 2011, PLAKAT.
 6. J. Ochab, Z. Burda, W. Janke, H. Nagel, B. Waclaw, "Pair-Factorised Steady State model exhibits condensate''s growth on monolayers," 12th International NTZ-Workshop on New Developments in Computational Physics "CompPhys11", Lipsk, 2011PREZENTACJA.
 7. J.K. Ochab, P.F. Góra, "Epidemic thresholds for a static and dynamic small-world network," Random geometry and applications, NORDITA, Sztokholm, 2010PREZENTACJA.
 8. Rozwój epidemii na dynamicznej sieci małego świata, ANIMACJA (zielone piksele = zdrowi, czerwone = wyleczeni, żółte = zarażeni/zarażający; niebieskie linie = dalekozasięgowe, dynamiczne połączenia, które zwiększają szybkość i zasięg epidemii).