dr Jeremi Ochab

Kontakt

Instytut Fizyki, II piętro, pok. D-2-10
jeremi.ochab[at]uj.edu.pl
Tel: +48 12 664 4797
Konsultacje: poniedziałki 13-14
Map to the office

Jeremi Ochab photo


Google Scholar
ResearchGate
Academia

Tematy prac licencjackich i magisterskich

Neuronauka – neuropsychologia – analityka danych

N0. Ekstrakcja, modelowanie i analiza sieci synaptycznej muszki owocówki
N2. Korelacje danych neurofizjologicznych, aktigraficznych i behawioralnych u osób poddanych
chronicznemu niedoborowi snu
N3. Klasyfikacja chronotypów ludzkich na podstawie genetyki, aktigrafii i neuroobrazowania
N1. Predykcja błędów człowieka na podstawie sygnału EEG

Text-mining – językoznawstwo - humanistyka cyfrowa

L0. Automatyczne rozpoznawanie mowy na potrzeby wielkoskalowej transkrypcji fonetycznej
L0. Universal speech recognition with differentiable allophone graphs
L1. Chronologiczny klasyfikator stylu literackiego
L2. Ekstrakcja interpretowalnych/wytłumaczalnych cech z klasyfikatorów stylu literackiego
L3. Diachroniczne zanurzenia słów i tworzenie równoległych zanurzeń słów (word embeddings)
L4. Text-mining i uczenie maszynowe na zbiorach papirusów
L5. Analiza sieci złożonych na potrzeby grupowania tekstów
L2. Klasyfikator autorstwa tekstów oparty na analizie szeregów czasowych

Uczenie maszynowe – analityka danych

D0. Komunikowanie reprezentacji środowiska przez agentów w uczeniu ze wzmocnieniem
D1. Modele do określania póz w analizie rozgrywek sportowych i tworzeniu treningów opartych na danych
D2. Physics informed neural networks (PINN) for object tracking in sports

Zainteresowania badawcze

W ogólności szukam zastosowań metod fizyki statystycznej oraz uczenia maszynowego do analizy danych neurofizjologicznych (EEG, fMRI, aktigrafia, etc.) oraz językowych (styl i autorstwo tekstów literackich; vide projekt computationalstylistics.github.io). Prowadziłem lub prowadzę badania dotyczące: wykrywania modułów w sieciach/grafach złożonych, błądzenia przypadkowego (http://arxiv.org/abs/1004.3667), synchronizacji, modelowania epidemii. Powierzchownie interesuję się również językoznawstwem i tłumaczeniem.

Aktualne CV można znaleźć tutaj.

Informacje ogólne

Jestem absolwentem fizyki teoretycznej UJ (w ramach Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych UJ), doktorem w Zakładzie Teorii Układów Złożonych, współpracującym z prof. Maciejem A. Nowakiem oraz prof. Dantem R. Chialvo oraz członkiem grupy badawczej Stylistyki obliczeniowej przy Instytucie Języka Polskiego PAN. Byłem kierownikiem grantów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki: Sonata 9 pt. Zastosowanie teorii układów złożonych do wielowymiarowej analizy fluktuacji sygnału EEG mózgu człowieka (nr 2015/17/D/ST2/03492) oraz Preludium 5 pt. Statystyczne podstawy wykrywania modułów w sieciach złożonych (nr 2013/09/N/ST6/01419), pracowałem w grancie Maestro pt. Interdyscyplinarne zastosowania teorii macierzy przypadkowych, a obecnie pracuję w grancie Team-Net pt. "Sztuczne sieci neuronowe biologicznie inspirowane". Moje studia doktoranckie (2009-2013) realizowane były w ramach stypendium Fundacji Nauki Polskiej w programie MPD Jagellonian University International PhD Studies in Physics of Complex Systems, w projekcie Dynamical systems on complex networks (http://www.mpd.if.uj.edu.pl) pod kierunkiem prof. Z. Burdy. Otrzymałem stypendium MNISW za wybitne osiągnięcia na rok 2012/13.

Dydaktyka

Obecne studentki/ci:

 • mgr M. Lotka, Metody wnioskowania o korelacjach w sygnałach fMRI, fizyka, WFAIS UJ
 • inż. P. Domagała, L0. Universal speech recognition with differentiable allophone graphs, informatyka stos., WFAIS UJ, 2024
 • lic. Ł. Dobrzycki, D0. Komunikowanie reprezentacji środowiska przez agentów w uczeniu ze wzmocnieniem, informatyka stos., WFAIS UJ, 2024

Wypromowane dyplomantki i dyplomanci:

W tym roku prowadzę zajęcia z:

23/24Z - Logika i teoria mnogości WFAIS.IF-A202.0: Ćwiczenia (grupa 3), Ćwiczenia (grupa 6)
23/24Z - Metody statystyczne WFAIS.IF-XO323.0: Ćwiczenia (grupa 1)
23/24Z - Warsztaty sztucznej inteligencji II WFAIS.IF-XG324.0: Laboratorium (grupa 1)
23/24Z - Wstęp do przetwarzania języka naturalnego WFAIS.IF-XO328.0: Laboratorium (grupa 1), Wykład (grupa 1)
23/24L - Warsztat z analizy sygnałów psychofizjologicznych WFAIS.IF-X218.0: Laboratorium (grupa 1)

Prowadziłem zajęcia dydaktyczne:

Publikacje

Prace dyplomowe

Tłumaczenia

Popularyzacja nauki:

 1. "Co z nami robi nieprzespany tydzień?", Małopolska Noc Naukowców, WFAIS UJ, Kraków, 30.09.2022, 29.09.2023 PREZENTACJA.
 2. "Nerwowa i krytyczna - sieć", Naukowe Czwartki, WFAIS UJ, Kraków, 2.12.2021 PREZENTACJA.
 3. wyborcza.pl, "Polscy naukowcy donoszą", 02.12.2021: Halszka Ogińska, psycholog, Jeremi Ochab, fizyk: Dowiedliśmy, że nie da się szybko odespać zarwanych nocy.
 4. naukawpolsce.pap.pl: Osoby wyspane odpoczywają… spokojniej niż niewyspane.
 5. naukawpolsce.pap.pl: Ślady niedoboru snu utrzymują się nawet siedem dni.
 6. Poranek Radia TOK FM - Weekend, 2021-09-05.
 7. everydayhealth.com: Sleep Debt Hampers Brain Function Up to a Week Later, Study Finds.
 8. healthline.com: It Can Take More Than a Week to Recover from Days of Sleep Deprivation.
 9. Inne doniesienia prasowe dot. artykułu "Observing changes in human functioning ..."

Prezentacje, plakaty i pliki (stare)

 1. J. K. Ochab "Reinventing the Triangles: Rule of Thumb for Assessing Detectability," FENS, Rzeszów, 2015 PLAKAT.
 2. J.K. Ochab, "Dynamics of Maximal Entropy Random Walk and Generic Random Walk on Cayley trees," http://demonstrations.wolfram.com, 31 stycznia 2012.
 3. J.K. Ochab, "Stationary states of Maximal Entropy Random Walk and Generic Random Walk on Cayley trees," http://demonstrations.wolfram.com, 17 stycznia 2012.
 4. J. K. Ochab, Z. Burda, "Maximal-Entropy Random Walk, Centrality Measures and Communities," European Conference on Complex Systems, Brussels, 2012, PLAKAT.
 5. J. K. Ochab, Z. Burda, "Dynamics of Maximal Entropy Random Walk: solvable cases," European Conference on Complex Systems, Wiedeń, 2011, PLAKAT.
 6. J. Ochab, Z. Burda, W. Janke, H. Nagel, B. Waclaw, "Pair-Factorised Steady State model exhibits condensate''s growth on monolayers," 12th International NTZ-Workshop on New Developments in Computational Physics "CompPhys11", Lipsk, 2011PREZENTACJA.
 7. J.K. Ochab, P.F. Góra, "Epidemic thresholds for a static and dynamic small-world network," Random geometry and applications, NORDITA, Sztokholm, 2010PREZENTACJA.
 8. Rozwój epidemii na dynamicznej sieci małego świata, ANIMACJA (zielone piksele = zdrowi, czerwone = wyleczeni, żółte = zarażeni/zarażający; niebieskie linie = dalekozasięgowe, dynamiczne połączenia, które zwiększają szybkość i zasięg epidemii).