dr Jeremi Ochab

Kontakt

Instytut Fizyki, pok. D-2-10
jeremi.ochab[at]uj.edu.pl
Tel: +48 12 664 4797


Jeremi Ochab photo

Informacje ogólne

Jestem absolwentem fizyki teoretycznej UJ (w ramach Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych UJ), obecnie doktorem w Zakładzie Teorii Układów Złożonych, pracują…cym pod kierunkiem prof. Macieja A. Nowaka oraz we współpracy z prof. Z. Burdą w grancie Maestro pt. Interdyscyplinarne zastosowania teorii macierzy przypadkowych. Jestem kierownikiem grantów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki: Sonata 9 pt. Zastosowanie teorii układów złożonych do wielowymiarowej analizy fluktuacji sygnału EEG mózgu człowieka (nr 2015/17/D/ST2/03492) oraz Preludium 5 pt. Statystyczne podstawy wykrywania modułów w sieciach złożonych (nr 2013/09/N/ST6/01419). Moje studia doktoranckie (2009-2013) realizowane były w ramach stypendium Fundacji Nauki Polskiej w programie MPD Jagellonian University International PhD Studies in Physics of Complex Systems, w projekcie Dynamical systems on complex networks (http://www.mpd.if.uj.edu.pl). Otrzymałem stypendium MNISW za wybitne osiągnięcia na rok 2012/13.

Zainteresowania badawcze

W ogólności: synchronizacja, modelowanie epidemii, teoria perkolacji, sieci złożone. Powierzchownie interesuję się również językoznawstwem i tłumaczeniem.

Ostatnio badam błądzenie losowe o maksymalnej entropii (maximal entropy random walk), o którym więcej w artykule  http://arxiv.org/abs/1004.3667 oraz prezentacji interaktywnej Generic Random Walk and Maximal Entropy Random Walk from the Wolfram Demonstrations Project   (własne artykuły i materiały zamieszczam w dziale poniżej).

Dydaktyka

Prowadziłem zajęcia dydaktyczne:

 • statystyczną teorię pola (ćwiczenia, IV r. fizyki teoretycznej, 1 semestr),
 • matematykę dyskretną (ćwiczenia, I/II r. informatyki stosowanej, 1 semestr),
 • zającia uzupełniające z matematyki (ćwiczenia, I r. fizyki/biofizyki/..., 1 semestr),
 • I pracownię fizyczną (1 semestr).

Publikacje

 1. G. Franzini, J. Byszuk, E. Franzini, M. Jander, M. Kestemont, J.K. Ochab, G. Rotari, J. Rybicki, "Modelling authorship in the noisy digitised correspondence of Jacob and Wilhelm Grimm," W przygotowaniu (dostępny preprint:  ).
 2. M.B. Paradowski, J.K. Ochab, A. Cierpich, Chih-Chun Chen, "How Output Outweighs Input and Interlocutors Matter for Study-Abroad SLA: Novel Insights from Social Network Analysis of Learner Interactions," W przygotowaniu (dostępny preprint:  ).
 3. E. Gudowska-Nowak, J.K. Ochab, K. Oleś, E. Beldzik, D.R. Chialvo, A. Domagalik, M. Fąfrowicz, T. Marek, M.A. Nowak, H. Ogińska, J. Szwed and J. Tyburczyk, "Seeking a fingerprint: analysis of point processes in actigraphy recording," J. Stat. Mech., 054034 (2016) (dostępny preprint: arXiv:1507.08817 [q-bio.NC]).
 4. J.K. Ochab, "Reinventing the Triangles: Rule of Thumb for Assessing Detectability," IEEE/Signal-Image Technology & Internet-Based Systems (SITIS), 2015 11th International Conference on. IEEE Computer Society; DOI:10.1109/SITIS.2015.44 (dostępny preprint: arXiv:1511.00906 [cs.SI]).
 5. J.K. Ochab, "Stylometric networks and fake authorships," Leonardo 50, 502 (2017).
 6. D.R. Chialvo, A.M. Gonzalez Torrado, E. Gudowska-Nowak, J.K. Ochab, P. Montoya, M.A. Nowak, E. Tagliazucchi, "How we move is universal: Scaling in the average shape of human activity," Papers in Physics 7, 070017 (2015) (open access).
 7. J.K. Ochab, H. Nagel, W. Janke, B. Waclaw, "A simple non-equilibrium, statistical-physics toy model of thin-film growth," J. Stat. Mech., P09013 (2015) (dostępny preprint: arXiv:1506.03483v1  [cond-mat./stat-mech]).
 8. J.K. Ochab, J. Tyburczyk, et. al, "Scale-free fluctuations in behavioral performance: Delineating changes in spontaneous behavior of humans with induced sleep deficiency," PLoS One (2014) e107542; DOI: 10.1371/journal.pone.0107542 (open access).
 9. J.K. Ochab, Z. Burda, "Maximal entropy random walk in community finding," Eur. Phys. J-Spec. Top. 216, 73-81 (2013) (dostępny preprint: arXiv:1208.3688  [physics.soc-ph]).
 10. J.K. Ochab, "Maximal-entropy random walk unifies centrality measures," Phys. Rev. E 86, 066109 (2012) (dostępny preprint: arXiv:1206.4094v2  [physics.soc-ph]).
 11. J.K. Ochab, "Maximal Entropy Random Walk: solvable cases of dynamics," Acta Phys. Pol. B 43, 1143 (2012) (dostępny preprint: arXiv:1202.1160v1  [cond-mat./stat-mech]).
 12. J.K. Ochab, Z. Burda, "Exact solution for statics and dynamics of Maximal Entropy Random Walk on Cayley trees,"  Phys. Rev. E 85, 021145 (2012) (dostępny preprint: arXiv:1201.1420v1  [cond-mat.stat-mech]).
 13. J.K. Ochab, P.F. Góra, "Shift of percolation thresholds for epidemic spread between static and dynamic small-world networks, "Eur. Phys. J. B 81, 373€“379 (2011); DOI: http://dx.doi.org/10.1140/epjb/e2011-10975-6 (open access).
 14. J. Ochab, P.F. Góra, "Synchronization of coupled oscillators in a local one-dimensional Kuramoto Model," Acta Phys. Pol. B, Proceedings Supplement 3, 453 (2010).

Prace dyplomowe

Tłumaczenia

Prezentacje, plakaty i pliki

 1. J. K. Ochab "Reinventing the Triangles: Rule of Thumb for Assessing Detectability," FENS, Rzeszów, 2015 PLAKAT.
 2. Notka prasowa w serwisie „Nauka w Polsce” PAP: Osoby wyspane odpoczywają… spokojniej niż niewyspane.
 3. J.K. Ochab, "Dynamics of Maximal Entropy Random Walk and Generic Random Walk on Cayley trees," http://demonstrations.wolfram.com, 31 stycznia 2012.
 4. J.K. Ochab, "Stationary states of Maximal Entropy Random Walk and Generic Random Walk on Cayley trees," http://demonstrations.wolfram.com, 17 stycznia 2012.
 5. J. K. Ochab, Z. Burda, "Maximal-Entropy Random Walk, Centrality Measures and Communities," European Conference on Complex Systems, Brussels, 2012, PLAKAT.
 6. J. K. Ochab, Z. Burda, "Dynamics of Maximal Entropy Random Walk: solvable cases," European Conference on Complex Systems, Wiedeń, 2011, PLAKAT.
 7. J. Ochab, Z. Burda, W. Janke, H. Nagel, B. Waclaw, "Pair-Factorised Steady State model exhibits condensate''s growth on monolayers," 12th International NTZ-Workshop on New Developments in Computational Physics "CompPhys11", Lipsk, 2011PREZENTACJA.
 8. J.K. Ochab, P.F. Góra, "Epidemic thresholds for a static and dynamic small-world network," Random geometry and applications, NORDITA, Sztokholm, 2010PREZENTACJA.
 9. Rozwój epidemii na dynamicznej sieci małego świata, ANIMACJA (zielone piksele = zdrowi, czerwone = wyleczeni, żółte = zarażeni/zarażający; niebieskie linie = dalekozasięgowe, dynamiczne połączenia, które zwiększają szybkość i zasięg epidemii).