dr Jeremi Ochab

Kontakt

Instytut Fizyki, pok. D-2-10
jeremi.ochab[at]uj.edu.pl
Tel: +48 12 664 4797


Jeremi Ochab photo

Informacje ogólne

Jestem absolwentem fizyki teoretycznej UJ (w ramach Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych UJ), obecnie doktorem w Zakładzie Teorii Układów Złożonych, pracują…cym pod kierunkiem prof. Macieja A. Nowaka oraz we współpracy z prof. Z. Burdą w grancie Maestro pt. Interdyscyplinarne zastosowania teorii macierzy przypadkowych. Jestem kierownikiem grantów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki: Sonata 9 pt. Zastosowanie teorii układów złożonych do wielowymiarowej analizy fluktuacji sygnału EEG mózgu człowieka (nr 2015/17/D/ST2/03492) oraz Preludium 5 pt. Statystyczne podstawy wykrywania modułów w sieciach złożonych (nr 2013/09/N/ST6/01419). Moje studia doktoranckie (2009-2013) realizowane były w ramach stypendium Fundacji Nauki Polskiej w programie MPD Jagellonian University International PhD Studies in Physics of Complex Systems, w projekcie Dynamical systems on complex networks (http://www.mpd.if.uj.edu.pl). Otrzymałem stypendium MNISW za wybitne osiągnięcia na rok 2012/13.

Zainteresowania badawcze

W ogólności: synchronizacja, modelowanie epidemii, teoria perkolacji, sieci złożone. Powierzchownie interesuję się również językoznawstwem i tłumaczeniem.

Ostatnio badam błądzenie losowe o maksymalnej entropii (maximal entropy random walk), o którym więcej w artykule  http://arxiv.org/abs/1004.3667 oraz prezentacji interaktywnej Generic Random Walk and Maximal Entropy Random Walk from the Wolfram Demonstrations Project   (własne artykuły i materiały zamieszczam w dziale poniżej).

Dydaktyka

Prowadziłem zajęcia dydaktyczne:

 • statystyczną teorię pola (ćwiczenia, IV r. fizyki teoretycznej, 1 semestr),
 • matematykę dyskretną (ćwiczenia, I/II r. informatyki stosowanej, 1 semestr),
 • zającia uzupełniające z matematyki (ćwiczenia, I r. fizyki/biofizyki/..., 1 semestr),
 • I pracownię fizyczną (1 semestr).

Publikacje

 1. E. Gudowska-Nowak, J.K. Ochab, K. Oleś, E. Beldzik, D.R. Chialvo, A. Domagalik, M. Fąfrowicz, T. Marek, M.A. Nowak, H. Ogińska, J. Szwed and J. Tyburczyk, "Seeking a fingerprint: analysis of point processes in actigraphy recording," J. Stat. Mech., 054034 (2016) (dostępny preprint: arXiv:1507.08817 [q-bio.NC]).
 2. J.K. Ochab, "Reinventing the Triangles: Rule of Thumb for Assessing Detectability," IEEE/Signal-Image Technology & Internet-Based Systems (SITIS), 2015 11th International Conference on. IEEE Computer Society; DOI:10.1109/SITIS.2015.44 (dostępny preprint: arXiv:1511.00906 [cs.SI]).
 3. J.K. Ochab, "Stylometric networks and fake authorships," Leonardo Special Section: Arts, Humanities and Complex (2016).
 4. D.R. Chialvo, A.M. Gonzalez Torrado, E. Gudowska-Nowak, J.K. Ochab, P. Montoya, M.A. Nowak, E. Tagliazucchi, "How we move is universal: Scaling in the average shape of human activity," Papers in Physics 7, 070017 (2015) (open access).
 5. J.K. Ochab, H. Nagel, W. Janke, B. Waclaw, "A simple non-equilibrium, statistical-physics toy model of thin-film growth," J. Stat. Mech., P09013 (2015) (dostępny preprint: arXiv:1506.03483v1  [cond-mat./stat-mech]).
 6. J.K. Ochab, J. Tyburczyk, et. al, "Scale-free fluctuations in behavioral performance: Delineating changes in spontaneous behavior of humans with induced sleep deficiency," PLoS One (2014) e107542; DOI: 10.1371/journal.pone.0107542 (open access).
 7. J.K. Ochab, Z. Burda, "Maximal entropy random walk in community finding," Eur. Phys. J-Spec. Top. 216, 73-81 (2013) (dostępny preprint: arXiv:1208.3688  [physics.soc-ph]).
 8. J.K. Ochab, "Maximal-entropy random walk unifies centrality measures," Phys. Rev. E 86, 066109 (2012) (dostępny preprint: arXiv:1206.4094v2  [physics.soc-ph]).
 9. J.K. Ochab, "Maximal Entropy Random Walk: solvable cases of dynamics," Acta Phys. Pol. B 43, 1143 (2012) (dostępny preprint: arXiv:1202.1160v1  [cond-mat./stat-mech]).
 10. J.K. Ochab, Z. Burda, "Exact solution for statics and dynamics of Maximal Entropy Random Walk on Cayley trees,"  Phys. Rev. E 85, 021145 (2012) (dostępny preprint: arXiv:1201.1420v1  [cond-mat.stat-mech]).
 11. J.K. Ochab, P.F. Góra, "Shift of percolation thresholds for epidemic spread between static and dynamic small-world networks, "Eur. Phys. J. B 81, 373€“379 (2011); DOI: http://dx.doi.org/10.1140/epjb/e2011-10975-6 (open access).
 12. J. Ochab, P.F. Góra, "Synchronization of coupled oscillators in a local one-dimensional Kuramoto Model," Acta Phys. Pol. B, Proceedings Supplement 3, 453 (2010).

Prace dyplomowe

Tłumaczenia

Prezentacje, plakaty i pliki

 1. J. K. Ochab "Reinventing the Triangles: Rule of Thumb for Assessing Detectability," FENS, Rzeszów, 2015 PLAKAT.
 2. Notka prasowa w serwisie „Nauka w Polsce” PAP: Osoby wyspane odpoczywają… spokojniej niż niewyspane.
 3. J.K. Ochab, "Dynamics of Maximal Entropy Random Walk and Generic Random Walk on Cayley trees," http://demonstrations.wolfram.com, 31 stycznia 2012.
 4. J.K. Ochab, "Stationary states of Maximal Entropy Random Walk and Generic Random Walk on Cayley trees," http://demonstrations.wolfram.com, 17 stycznia 2012.
 5. J. K. Ochab, Z. Burda, "Maximal-Entropy Random Walk, Centrality Measures and Communities," European Conference on Complex Systems, Brussels, 2012, PLAKAT.
 6. J. K. Ochab, Z. Burda, "Dynamics of Maximal Entropy Random Walk: solvable cases," European Conference on Complex Systems, Wiedeń, 2011, PLAKAT.
 7. J. Ochab, Z. Burda, W. Janke, H. Nagel, B. Waclaw, "Pair-Factorised Steady State model exhibits condensate''s growth on monolayers," 12th International NTZ-Workshop on New Developments in Computational Physics "CompPhys11", Lipsk, 2011PREZENTACJA.
 8. J.K. Ochab, P.F. Góra, "Epidemic thresholds for a static and dynamic small-world network," Random geometry and applications, NORDITA, Sztokholm, 2010PREZENTACJA.
 9. Rozwój epidemii na dynamicznej sieci małego świata, ANIMACJA (zielone piksele = zdrowi, czerwone = wyleczeni, żółte = zarażeni/zarażający; niebieskie linie = dalekozasięgowe, dynamiczne połączenia, które zwiększają szybkość i zasięg epidemii).